Koordynatorzy praktyk na rok 2023/2024 i regulaminy studenckie

Koordynatorzy praktyk na rok 2023/2024 i regulaminy studenckie

Administracja

Opiekunem praktyk na kierunku Administracja i Prawo jest dr M. Fiedukowicz
e-mail: mfiedukowicz@san.edu.pl

 

W regulaminie znajduje się dokumentacja, która jest wymagana do zaliczenia praktyk studenckich. 

Bezpieczeństwo Narodowe

Opiekunem praktyk na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest mgr Aleksandra Jaros. 
e-mail: ajaros@san.edu.pl

 

W regulaminie znajduje się dokumentacja, która jest wymagana do zaliczenia praktyk studenckich. 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Opiekunem praktyk na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja jest dr R. Jagodzińska.
e-mail: rjagodzinska@san.edu.pl

 

W regulaminie znajduje się dokumentacja, która jest wymagana do zaliczenia praktyk studenckich. 

Filologia Angielska

Opiekunem praktyk na kierunku Filologia Angielska jest dr Maja Sobotka
e-mail: msobotka@san.edu.pl

 

W regulaminie znajduje się dokumentacja, która jest wymagana do zaliczenia praktyk studenckich. 

Finanse i Rachunkowość

Opiekun praktyk na Kierunku Finanse i Rachunkowość jest dr Nyk Mariusz

mnyk@san.edu.pl

W regulaminie znajduje się dokumentacja, która jest wymagana do zaliczenia praktyk studenckich. Praktyki są takie same dla kierunku Finanse i Rachunkowość, Logistyka i Zarządzanie. Dzienniczek należy pobrać zgodnie z kierunkiem. 

Fizjoterapia

Opiekunem praktyk na kierunku Fizjoterapia dr U. Górecka-Figiel 
e-mail: ugorecka-figiel@san.edu.pl

 

 

Geodezja i Kartografia

Opiekunem praktyk na kierunku Geodezja i Kartografia dr A. Kaźmierczak.
e-mail: akazmierczak@san.edu.pl

 

W regulaminie znajduje się dokumentacja, która jest wymagana do zaliczenia praktyk studenckich. 

Grafika

Opiekunem praktyk na kierunku Grafika jest Dr J. Golanek.

e-mail: jgolanek@san.edu.pl

 

W regulaminie znajduje się dokumentacja, która jest wymagana do zaliczenia praktyk studenckich. 

Informatyka

Opiekunem praktyk na kierunku Informatyka jest dr A. Herman

e-mail: aherman@san.edu.pl

 

W regulaminie znajduje się dokumentacja, która jest wymagana do zaliczenia praktyk studenckich. 

Kosmetologia

Opiekunem praktyk na kierunku Kosmetologia jest mgr Alicja Szymańska-Paszczuk.

aszymanska-paszczuk@san.edu.pl

Logistyka

Opiekunem praktyk na kierunku Logistyka (jest w trakcie wyznaczania) 

 

W regulaminie znajduje się dokumentacja, która jest wymagana do zaliczenia praktyk studenckich. 

Optometria

Koordynatorem praktyk jest M. Uzdrowska

e-mail: muzdrowska@san.edu.pl

Pedagogika

Opiekunem praktyk na kierunku Pedagogika jest dr E. Adasiewicz i dr K. Wypiorczyk-Przygoda

e-mail: eadasiewicz@san.edu.pl i kwypiorczyk-przygoda@san.edu.pl

Prawo

Opiekunem praktyk na kierunku Prawo jest M. Fiedukowicz

e-mail: mfiedukowicz@san.edu.pl

Psychologia

Opiekunem praktyk na kierunku Psychologia Kliniczna i Biznesu jest dr Ł. Prysiński
e-mail:lprysinski@san.edu.pl

 

W regulaminie znajduje się dokumentacja, która jest wymagana do zaliczenia praktyk studenckich. 

Socjologia

Opiekunem praktyk na kierunku Socjologia jest mgr Aleksandra Jaros. 
e-mail: ajaros@san.edu.pl

 

W regulaminie znajduje się dokumentacja, która jest wymagana do zaliczenia praktyk studenckich. 

Zarządzanie

Opiekunem praktyk na kierunku Zarządzanie jest mgr A. Jaros
adres e-mail: ajaros@san.edu.pl

W regulaminie znajduje się dokumentacja, która jest wymagana do zaliczenia praktyk studenckich. Praktyki są takie same dla kierunku Finanse i Rachunkowość, Logistyka i Zarządzanie. Dzienniczek należy pobrać zgodnie z kierunkiem.