Specjalnie dla studentów SAN
Poznaj zasady zaliczenia praktyk
Sprawdź, kto jest opiekunem praktyk Twojego kierunku

Misją Akademickiego Biura Karier jest wspieranie Studentów i Absolwentów Społecznej Akademii Nauk w świadomym i efektywnym projektowaniu ścieżek karier na współczesnym, niezwykle wymagającym i trudnym rynku pracy. Wszelkie nasze działania mają na celu wzmocnienie potencjału zawodowego Studentów i Absolwentów SAN, pomoc w eksplorowaniu rynku pracy oraz budowanie długoterminowych relacji pomiędzy pracownikami i pracodawcami. W ramach swojej działalności oferujemy uczestnictwo w bezpłatnych kursach, warsztatach, konferencjach szkoleniowych oraz targach pracy, wsparcie w poszukiwaniu staży, praktyk i zatrudnienia oraz doradztwo zawodowe. Wspieramy także przedsiębiorczość akademicką i rozwój talentów naszych Studentów i Absolwentów, poprzez tworzenie przestrzeni do ich wykorzystania i eksponowania czytaj więcej...

Aktualności

Przemysł 4.0. Obrady Okrągłego Stołu

Przemysł 4.0. Obrady Okrągłego Stołu

02.12.22

„Znaczenie przemysłu 4.0 w transformacji energetycznej” będzie głównym tematem dyskusji „Obrad Okrągłego Stołu”, które odbędą się 6 grudnia br. w Dworze Słupia. Zapisy do udziału w spotkaniu potrwają do 4 grudnia.

Przemysł 4.0 to koncepcja opisująca złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, który obejmuje integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług. Wdrażanie tych rozwiązań możliwe jest dzięki wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych, zasobów danych oraz zapewnieniu komunikacji w sieci współpracy maszyn, urządzeń i ludzi.

O „Znaczeniu przemysłu 4.0. w transformacji energetycznej” będą dyskutować uczestnicy „Obrad Okrągłego Stołu”. Podczas dyskusji będą poruszone zagadnienia z zakresu m.in.: transformacja cyfrowa a przemysł przyszłości, proces transformacji a budowanie konkurencyjności.

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2022 roku w  Dworze Słupia w godz. 11:00-14:00. Zapisy trwają do 4 grudnia poprzez adres mailowy: biuro@rigbelchatow.pl.

Organizatorami wydarzenia są: Łódzka Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości, Platforma Przemysłu Przyszłości, Społeczna Akademia Nauk, Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie oraz Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny.

 

Spotkania z praktykami

Spotkania z praktykami

02.12.22

W listopadzie studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Społecznej Akademii Nauk spotkali się z przedstawicielami służb mundurowych, by poznać tajniki ich pracy.