Zasady zaliczenia praktyk

Zasady zaliczenia praktyk

Zasady odbywania i zaliczania praktyk określają regulaminy praktyk na danym kierunku kształcenia. Przed przystąpieniem do realizacji praktyk, należy zawnioskować o przygotowanie:

  • porozumienia w sprawie praktyk. 

W tym celu należy wypełnić i dostarczyć do Akademickiego Biura Karier lub przesłać  na adres mailowy: abk@san.edu.pl 

Wniosek o wydanie dokumentów do odbycia praktyk. Po upływie 14 dni jeden egzemplarz porozumienia w sprawie praktyk, podpisane przez Rektora Społecznej Akademii Nauk, będzie gotowe do odbioru. Dokumentem potwierdzającym przebieg praktyki zawodowej jest dzienniczek praktyk oraz inne dodatkowe dokumenty, w zależności od kierunku, które są wyszczególnione. Po zakończeniu praktyki należy przekazać go koordynatorowi praktyk na danym kierunku studiów w celu potwierdzenia zaliczenia praktyki zawodowej, następnie dostarczyć dokumenty do Akademickiego Biura Karier