Rada Biznesu SAN

Rada Biznesu SAN

Aktualności z działań Rady Biznesu SAN

 

Biznes czeka na otwarcie. Spotkanie Rady Biznesu SAN – maj 2021

  

Majowe spotkanie Rady Biznesu SAN miało charakter podsumowujący. Udało się podsumować pracę w czasie pandemii oraz tegoroczną edycję Dni Przedsiębiorczości i Kariery SAN 2021. Uczestnicy spotkania żywo dyskutowali o konsekwencjach pandemii oraz warunkach powrotu do „normalności”. Nie umknęła uwadze zgromadzonych także konieczność odbudowania relacji międzyludzkich oraz umiejętności interpersonalnych. To główne wskazówki płynące ze spotkania, które będziemy starali się wdrażać.

 

Dzięki współpracy ze środowiskiem biznesowym stale rozbudowujemy ofertę praktyk i staży dla studentów. Na stronie abk.san.edu.pl pojawiają się nowe oferty także pracy. To wymierne korzyści jakie płyną ze współpracy z firmami zrzeszonymi w Radzie Biznesu SAN – mówi dr Antoni Kolek, z Akademickiego Biura Karier.

 

W odpowiedzi na zgłaszane przez przedstawiciele Rady Biznesu SAN  uwagi dotyczące praktycznego charakter zajęć prowadzonych na Uczelni zwiększone zostanie zaangażowanie Akademickiego Biura Karier w działalność pozwalającą łączyć studentów z pracodawcami.

 

Jednym z wydarzeń w ramach Dni Przedsiębiorczości i Kariery SAN 2021 było otwarcie Akceleratora start-up’ów. Spotkanie Rady Biznesu było więc najlepszym miejscem dokonania oficjalnego otwarcia. Dzięki pomysłom i inicjatywie partnerów Uczelni studenci i absolwenci, którzy prowadzą swoje firmy zyskają możliwość kontaktu i konsultacji z ekspertami. Po zarejestrowaniu się na sesję konsultacyjną oraz akceptacji regulaminu będą mieli możliwość uzyskać inspirujące porady od liderów polskiej gospodarki.

W konkluzjach spotkania znalazł się także postulat spotkania w świecie rzeczywistym bez pośrednika w postaci komputera. Z całą pewnością gdy tylko będzie to możliwe Rada Biznesu SAN będzie spotykać się w murach Uczelni i dalej rozwijać współpracę nauki i biznesu.