Instytucje rynku pracy

Instytucje rynku pracy

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej 

Działalność Ministerstwa obejmuje zakres m.in. :

  • zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
  • stosunków pracy i warunków pracy,
  • wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
  • zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,
  • związków zawodowych i organizacji pracodawców.

https://www.mpips.gov.pl/

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Znajdziesz tu aktualne informacje na temat regulacji prawnych dotyczących kształcenia zawodowego.

https://men.gov.pl/

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy jest instytucją zajmująca się badaniem i analizowanie rynku pracy, udzielaniem informacji osobom bezrobotnym, doradztwem zawodowym oraz pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy.

http://lodz.praca.gov.pl/

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży (Młodzieżowe Biuro Pracy) – Ochotnicze Hufce Pracy

Młodzieżowe Biura Pracy zajmują się realizacją zadań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, organizacją krótkoterminowego zatrudnienia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, współpracą z wojewódzkimi i rejonowymi urzędami pracy.

http://www.lodzka.ohp.pl

EURES

Sieć EURES działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA mając na celu wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy. EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA.

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Agencje Pośrednictwa Pracy

Agencje pośrednictwa pracy zajmują się: pośrednictwem pracy na terenie kraju lub za granicą u pracodawców zagranicznych lub obywateli polskich. Agencje te pomagają poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników z odpowiadającymi im kwalifikacjami.

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka

MANPOWER

Międzynarodowa firma doradztwa personalnego.

https://www.manpower.pl/

PFRON

Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. PFRON Zajmujemy się gromadzeniem i dystrybucją środków na aktywizację zawodową i szkolenie osób niepełnosprawnych.

https://www.pfron.org.pl/

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Aktualne informacje na temat doradztwa zawodowego oraz stanu rynku pracy.

http://doradztwo.ore.edu.pl/category/lodzkie/

Portale rekrutacyjne:

https://praca.pl

https://www.pracuj.pl/

https://pl.linkedin.com/

https://www.goldenline.pl/

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Państwowych Służb Zatrudnienia – Zielona Linia

http://zielonalinia.gov.pl/