Kontakt

Kontakt

Dnia 06.04.2021 Akademickie Biuro Karier jest nieczynne.

 

W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI WPROWADZONYMI OD 04.01.2021, AKADEMICKIE BIURO KARIER JEST CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00-15.00. PROŚBA O UMAWIANIE SIĘ NA KONKRETNY DZIEŃ I GODZINĘ MAILOWO: ABK@SAN.EDU.PL 

 

Zarządzenie Rektora SAN ws. zasad funkcjonowania uczelni od 25 maja 2020 roku. 

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Rektora z dn. 21 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Społecznej Akademii Nauk od dnia 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r., informujemy, że:

  1. kształcenie na studiach I, II stopnia, studiach jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych i kursach nadal będzie odbywać się zdalnie z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość. Dotyczy to również egzaminów, zaliczeń oraz konsultacji wykładowców.
  2. zaleca się procesowanie spraw w działach administracyjnych z wykorzystaniem drogi elektronicznej (e-maile, skany) lub za pomocą kontaktów telefonicznych. Korespondencja w formie papierowej powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum. Jeżeli sprawa wymaga pojawienia się interesanta w jednym z działów administracyjnych, prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjmowania interesantów w budynkach Społecznej Akademii Nauk.
  3. jednocześnie przypominamy, że nadal wszystkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Społeczną Akademię Nauk (w wyłączeniem wydarzeń organizowanych w formie on-line) są odwołane.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania