Koordynatorzy praktyk na rok 2022/2023 i regulaminy studenckie

Koordynatorzy praktyk na rok 2022/2023 i regulaminy studenckie

Administracja

Opiekunem praktyk na kierunku Administracja jest dr M. Fiedukowicz
e-mail: mfiedukowicz@san.edu.pl

Bezpieczeństwo Narodowe

Opiekunem praktyk na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest mgr Aleksandra Jaros. 
e-mail: ajaros@san.edu.pl

 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Opiekunem praktyk na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja jest dr R. Jagodzińska.
e-mail: rjagodzinska@san.edu.pl

Filologia Angielska

Opiekun jest w trakcie wyznaczania 

Filologia Japońska

Opiekunem praktyk na kierunku Filologia Japońska jest dr I. Plesiewicz. 
e-mail: iplesiewicz@san.edu.pl

Finanse i Rachunkowość

Opiekun praktyk jest w trakcie wyznaczenia. 

Warunkiem zaliczenia praktyk jest doniesienie pełnej dokumentacji zawartej poniżej.

Fizjoterapia

Opiekunem praktyk na kierunku Fizjoterapia II stopnia jest dr K. Dudek.
e-mail: kdudek@san.edu.pl

Opiekunem praktyk na kierunku Fizjoterapia Jednolite Magisterskie jest mgr. Muszyńska
e-mail: bmuszynska@san.edu.pl

Geodezja i Kartografia

Opiekunem praktyk na kierunku Geodezja i Kartografia dr A. Kaźmierczak.
e-mail: akazmierczak@san.edu.pl

Grafika

Opiekunem praktyk na kierunku Grafika jest Dr J. Golanek.

e-mail: jgolanek@san.edu.pl

Informatyka

Opiekunem praktyk na kierunku Informatyka jest dr inż. J. Paszkowski. 

e-mail: jpaszkowski@san.edu.pl

Kosmetologia

Opiekunem praktyk na kierunku Kosmetologia jest mgr Alicja Szymańska-Paszczuk.

Logistyka

Opiekunem praktyk na kierunku Logistyka jest mgr Milena Dembska

e-mail: mdembska@san.edu.pl

 

Warunkiem zaliczenia praktyk jest doniesienie pełnej dokumentacji zawartej poniżej

Optometria

Koordynatorem praktyk jest M. Uzdrowska

e-mail: muzdrowska@san.edu.pl

Pedagogika

Opiekunem praktyk na kierunku Pedagogika jest dr E. Adasiewicz i dr K. Wypiorczyk-Przygoda

e-mail: eadasiewicz@san.edu.pl i kwypiorczyk-przygoda@san.edu.pl

Prawo

Opiekunem praktyk na kierunku Prawo jest M. Fiedukowicz

e-mail: mfiedukowicz@san.edu.pl

Psychologia

Opiekunem praktyk na kierunku Psychologia Kliniczna jest dr Ł. Prysiński

Opiekunem praktyk na kierunku Psychologia Biznesu jest w trakcie wyznaczania 

e-mail:lprysinski@san.edu.pl
e-mail: 

Socjologia

Opiekunem praktyk na kierunku Socjologia jest mgr Aleksandra Jaros. 
e-mail: ajaros@san.edu.pl

Zarządzanie

Opiekunem praktyk na kierunku Zarządzanie jest mgr A. Jaros
adres e-mail: ajaros@san.edu.pl

Warunkiem zaliczenia praktyk jest doniesienie pełnej dokumentacji zawartej poniżej