Koordynatorzy praktyk na rok 2020/2021 i regulaminy studenckie

Koordynatorzy praktyk na rok 2020/2021 i regulaminy studenckie

Administracja i Prawo

Opiekunem praktyk na kierunku Administracja i Prawo jest dr W. Szymański.

Bezpieczeństwo Narodowe

Opiekunem praktyk na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest Dr Z. Wilk-Woś.

 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Opiekunem praktyk na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja jest dr R. Jagodzińska.

Filologia Angielska

Opiekunem praktyk na kierunku Filologia Angielska - specjalność: nauczycielska jest dr P. Krakowian.

Opiekunem praktyk na kierunku Filologia Angielska - specjalność: translatoryka jest dr A. Bednarek.

Filologia Japońska

Opiekunem praktyk na kierunku Filologia Japońska jest dr I. Plesiewicz. 

Finanse i Rachunkowość

Opiekunem praktyk na kierunku Finanse i Rachunkowość jest dr Ł. Prysiński.

Fizjoterapia

Opiekunem praktyk na kierunku Fizjoterapia II stopnia jest dr K. Dudek.

Opiekunem praktyk na kierunku Fizjoterapia Jednolite Magisterskie jest dr U. Górecka-Fligiel.

Geodezja i Kartografia

Opiekunem praktyk na kierunku Geodezja i Kartografia dr A. Kaźmierczak.

Grafika

Opiekunem praktyk na kierunku Grafika jest Dr J. Golanek.

Informatyka

Opiekunem praktyk na kierunku Informatyka jest dr inż. J. Paszkowski. 

Kosmetologia

Opiekunem praktyk na kierunku Kosmetologia jest mgr Alicja Szymańska-Paszczuk.

Logistyka

Opiekunem praktyk na kierunku Logistyka jest mgr Milena Dembska

 

Pedagogika - Diagnoza i Terapia

Opiekunem praktyk na kierunku Pedagogika jest Dr Eulalia Adasiewicz. 

Pedagogika - Resocjalizacja

Opiekunem praktyk na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna jest Dr Wypiorczyk-Przygoda

Psychologia

Opiekunem praktyk na kierunku Psychologia Kliniczna jest dr M. Kaflik-Pieróg.

Opiekunem praktyk na kierunku Psychologia Biznesu jest dr M. Roślak-Olczyk.

Socjologia

Opiekunem praktyk na kierunku Socjologia jest dr M. Geraga.

Zarządzanie

Opiekunem praktyk na kierunku Zarządzanie jest mgr K. Staniszewska.