Geodezja i Kartografia

Geodezja i Kartografia

Podinspektor ds. postępowań z zakresu geodezji w Wydziale Podziałów Nieruchomości Biura Geodezji i Katastru w Wydziale Postępowań Ewidencyjnych i Rozgraniczeń Nieruchomości Biura Geodezji i Katastru - Warszawa

Zapraszamy kandydatów legitymujących się wykształceniem wyższym minimum I stopnia z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej lub gospodarki nieruchomościami oraz posiadających co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w dziedzinie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków, gospodarki nieruchomościami.

Podinspektor ds. postępowań z zakresu geodezji w Wydziale Podziałów Nieruchomości Biura Geodezji i Katastru - Warszawa

Zapraszamy kandydatów legitymujących się wykształceniem wyższym minimum I stopnia z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej lub gospodarki nieruchomościami oraz posiadających co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w dziedzinie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków, gospodarki nieruchomościami.